Cima di a Statoghia à gauche, Capu Ladroncellu au centre et Monte Corona à droite