Au premier plan, Capu a a Ghiallichiccia, Punta di a Scrucchiella et Capu di Chiuvalle ; au loin, Punta Minuta et Paglia Orba